Over de Stichting

De Dalai Lama komt naar Nederland op uitnodiging van De Nieuwe Kerk Amsterdam en Stichting Bezoek Zijne Heiligheid Dalai Lama. Deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van alle Tibetaans boeddhistische scholen in Nederland, Tibet Support Groep Nederland en de International Campaign for Tibet Europe.

De bestuursleden van de stichting werken onbezoldigd en de organisatie komt tot stand door vrijwilligers van een hoog kwaliteitsniveau. Het bezoek wordt op een dergelijke wijze georganiseerd dat zoveel mogelijk mensen geïnspireerd kunnen worden door Zijne Heiligheid de Dalai Lama.

Voor de organisatie van het bezoek van de Dalai Lama aan Nederland is in 1999 de stichting opgericht. In 2009 en in 2014 heeft de stichting tevens het bezoek van Zijne Heiligheid de Dalai Lama aan Nederland georganiseerd. In de tussenliggende jaren heeft de stichting geen activiteiten ontplooid.

ANBI gegevens
Stichting Bezoek ZH Dalai Lama staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI. Uw donaties zijn meestal 100% fiscaal aftrekbaar als gift.

Op deze pagina zijn de op een website door elke ANBI m.i.v. 2014 wettelijk verplichte gegevens overzichtelijk bij elkaar gezet.

Naam: Stichting Bezoek Zijne Heiligheid Dalai Lama 1999

Fiscaal nummer: 8123 30 511

Contactgegevens : p/a Paula de Wijs, voorzitter. 

Bestuur (samenstelling en namen):
voorzitter: Paula de Wijs

secretaris: Annemieke Boeters

penningmeester: Marco Werre

bestuurslid: Sander Tideman, Reinier Tilanus, Tsering Jampa, Charles Steur, Nicoline Geyer

Beloningsbeleid: alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers.

Doelstelling (statuten): Het realiseren en organiseren van bezoeken van Zijne Heiligheid Dalai Lama aan Nederland;

Het verspreiden van kennis over Zijne Heiligheid Dalai Lama, Tibet en het boeddhisme en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Onze activiteiten in 2014
Het laatste bezoek van de Dalai Lama aan Nederland heeft plaatsgevonden in mei 2014. Aan het einde van dit bezoek werd de Dalai Lama uitgenodigd om in de toekomst Nederland weer te bezoeken en hij heeft te kennen gegeven dit te willen doen. Het bezoek wordt georganiseerd op een wijze dat zoveel mogelijk mensen geïnspireerd kunnen worden door Zijne Heiligheid de Dalai Lama.

Overal ter wereld legt Z.H. het nadruk op het belang van, en onderwijs in, ethiek als antwoord op de belangrijke vraagstukken van onze tijd zoals geweld op kleine en grote schaal, het milieu en het verantwoordelijk handelen van politici, bankiers en zakenlieden. Daarom werd in 2014 veel aandacht besteed op onderwijs voor kinderen en volwassenen.

Tijdens het bezoek vonden er ontmoetingen met schoolkinderen en onderwijzers plaats, alsook panel discussies en een seminar met zowel Nederlandse als internationale experts op het gebied van het overbrengen van (seculaire) ethiek aan kinderen en volwassenen. Hiernaast waren er ook boeddhistische lessen en een openbare lezing, die bezocht werd door meer dan 10.000 belangstellenden.

Beleidsplan voor 2015 - 2018
Zoals vermeld, heeft de Dalai Lama aan het einde van het bezoek in 2014 te kennen gegeven Nederland weer te willen bezoeken. De Stichting is het afgelopen jaar bezig geweest met het voorbereiden van het aanstaande bezoek van de Dalai Lama in september 2018.  Dit zal, net als in 2014, georganiseerd worden door vrijwilligers van een hoog kwaliteitsniveau. 

Financiële overzichten

de jaarrekening van 2017-2018

de jaarrekening van 2016-2017